Gå direkte til innhold
 

Støtte til konferanser, seminarer og workshops

Prosjekter med støtte fra FINNUT-programmet inviteres til å søke om midler til konferanser, seminarer og workshops for formidling av forskningsresultater og kunnskapsdeling.

Arrangementsstøtte Velg

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 0,75 mill. kroner pr. år

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen støtter:

Konferanser, seminarer og workshops arrangert av prosjekter som mottar midler fra FINNUT-programmet til forsker-, kompetanse- eller innovasjonsprosjekter. Prosjekter som har avsluttet prosjektperioden med midler fra FINNUT mindre enn tre år før søknadstidspunkt kan også søke om støtte i denne utlysningen.

Utlysningen støtter ikke:

  • Ordinær drift eller aktivitet ved søkerinstitusjonen/-enheten
  • Aktivitet som allerede støttes av et FINNUT-finansiert forsknings-, kompetanse- eller innovasjonsprosjekt
  • Drift av nettsider, blogger og publisering
  • Grunnleggende teori- og metodeutvikling.
  • Tiltak som finner sted før estimert behandlingstid for søknaden er utløpt
  • Store nasjonale konferanser som arrangeres jevnlig

Støtte kan kun gis til dekning av direkte utgifter, f.eks. lokaler, materiell, reisekostnader og innkjøpte tjenester. Personalkostnader skal ikke inngå i søknadsbeløpet, men kan utgjøre deler av egenfinansieringen. Støtten fra Forskningsrådet kan maksimalt utgjøre 75 % av de totale kostnadene for aktiviteten.

Les om programmet:

Dokumenter

Kontaktpersoner