Gå direkte til innhold
 

22 millioner til unge forskertalenter

Dyktige unge forskere inviteres til å utarbeide forskerprosjekter som kan bidra til fornyelse og utvikling av utdanningsforskningen.

Unge forskertalenter Velg
Søknadsfrist:
09.09.2015 13:00 CEST

Meldinger:

18.6.2015: det er lagt til et punkt i utlysningens del 3 under "Krav til søknaden": Det skal legges ved liste over alle prosjektdeltakere, se mal i høyre kolonne (denne siden) eller eget punkt i utlysningens del 3.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 22,0 mill. kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Faglige /tematiske føringer
Utlysningen er åpen for prosjekter innenfor alle temaområdene i programplanen og omfatter prosjekter som ser tematikk i sammenheng og bidrar med analyser på tvers av områdene, se nærmere omtale side 17-19 i programplanen. Utlysningen gjelder forskning på alle utdanningsnivåer og omfatter også prosjekter som ser på overgangene mellom nivåene i utdanningsløpet og overgangen fra utdanning til arbeidsliv.

Strukturelle føringer

  • Prosjektet skal ta utgangspunkt i den internasjonale forskningsfronten og bidra til å styrke internasjonalt forskningssamarbeid.
  • Prosjekter som vil bidra til fornyelse av forskningen tematisk, metodisk og/eller teoretisk vil bli prioritert.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner