Gå direkte til innhold
 

60 millioner til forskerprosjekter

Søkere inviteres til å utarbeide forskerprosjekter som kan bidra til fornyelse av utdanningsforskningen gjennom internasjonalt og tverrfaglig forskningssamarbeid.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
09.09.2015 13:00 CEST

Meldinger:

18.6.2015: det er lagt til et punkt i utlysningens del 3 under "Krav til søknaden": Det skal legges ved liste over alle prosjektdeltakere, se mal i høyre kolonne (denne siden) eller eget punkt i utlysningens del 3.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 60,0 mill. kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Faglige/tematiske føringer
Utlysningen er åpen for prosjekter innenfor alle temaområdene i programplanen og omfatter prosjekter som ser tematikk i sammenheng og bidrar med analyser på tvers av områdene, se omtale i programplanen side 17-19.Utlysningen gjelder forskning på alle utdanningsnivåer og omfatter også prosjekter som ser på overgangene mellom nivåene i utdanningsløpet og overgangen fra utdanning til arbeidsliv.

Strukturelle føringer

  • Prosjektet skal ta utgangspunkt i den internasjonale forskningsfronten og bidra til å styrke internasjonalt forskningssamarbeid. Konkrete planer for internasjonalt samarbeid, internasjonal sampublisering og mobilitet vil bli vektlagt.
  • Prosjekter som bidrar til fornyelse av forskningen tematisk, metodisk og/eller teoretisk vil bli prioritert. Samarbeid på tvers av fag og forskningstradisjoner vil bli vektlagt i denne sammenheng.
  • Prosjektet skal bidra til kompetansebygging og må inkludere  en eller flere rekrutteringsstillinger. Dette kan være doktorgrads- og/ eller postdoktorstipendiater. Stipendiatene oppfordres til utenlandsopphold.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner