Gå direkte til innhold
 

Støtte til workshops, seminarer og konferanser

FINNUT vil legge til rette for at forskningsmiljøer kan arrangere konferanser, seminarer og workshops rettet mot forskersamfunnet og/eller brukere av forskningen. Målet er å formidle forskningsresultater, dele kunnskap og bygge nettverk mellom forskere på utdanningsområdet nasjonalt og internasjonalt.

Arrangementsstøtte Velg

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 1,0 mill. kroner per år.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Midlene for 2015 er nå brukt opp. Utlysningen er dermed stengt for søknader om støtte for 2015, og eventuelle søknader  om støtte for 2015 som mottas etter 27.3.2015 vil automatisk avvises. Utlysningen vil lukkes 1. juni 2015.

Det kan søkes om støtte til finansiering av nasjonale og internasjonale konferanser, workshops og seminarer. Arrangementene kan foregå i samarbeid mellom flere fagmiljø og institusjoner, nasjonalt og internasjonalt. Utlysningen er åpen for norske forskningsmiljøer som forsker på barnehager, grunnopplæringen, høyere utdanning og voksnes læring og som forsker på tematikk som omfattes av områdene i FINNUTs programplan, se s. 12-15.

Det gis støtte til arrangementer rettet mot ulike målgrupper for programmet, se s. 25-26 i programplanen. Det gis støtte til arrangementer som kan bidra til å styrke internasjonalt forskningssamarbeid og norsk deltakelse i søknader til internasjonale fellesprogrammer som Horisont 2020. Det gis også støtte til arrangementer som kan bidra til kunnskapsdeling, formidling og spredning av forskningsresultater til brukere i utdanningssektoren.

Hjemmesider

Les mer her:

Kontaktpersoner