Gå direkte til innhold
 

Midler til personlig utenlandsstipend og personlig gjesteforskerstipend

FINNUT inviterer forskningsmiljøer på utdanningsområdet til å søke støtte til utenlandsopphold for norske stipendiater og forskere i utlandet og for utenlandske gjesteforskere i Norge.

Personlig Utenlandsstipend Velg
Personlig Gjesteforskerstipend Velg

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 1,0 mill. kroner per år.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Midlene for 2015 er nå brukt opp. Utlysningen er dermed stengt for søknader om støtte som løper fra og med 2015, og eventuelle søknader om støtte som løper fra og med 2015 som mottas etter 19.4.2015 vil automatisk avvises. Utlysningen vil lukkes 1. juni 2015.

FINNUT skal styrke norske forskningsmiljøer og bidra til økt samarbeid mellom norske og internasjonale forskningsmiljøer på utdanningsområdet. Programmet skal styrke internasjonal mobilitet og bidra til at norske PhD- og postdoktor-stipendiater og forskere kan arbeide i et utenlandsk forskningsmiljø og at utenlandske forskere kan arbeide i et norsk forskningsmiljø for en periode.

Programmet inviterer derfor forskningsmiljøer til å søke om personlig utenlandsstipend og personliggjesteforskerstipend. Utlysningen er åpen for alle norske forskningsmiljøer som forsker på barnehage, grunnopplæring, høyere utdanning og voksnes læring og tematikk som omfattes av områdene i FINNUTs programplan, se s. 12-15.

Hjemmesider

Dokumenter

Kontaktpersoner