Gå direkte til innhold
 

5 millioner til å styrke forskningen på voksnes læring

Prosjektledere inviteres til å sende inn tilleggssøknad om doktorgradsstipend og/eller postdoktorstipend for å styrke forskerprosjekter på voksnes læring.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
12.02.2014 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 5,0 mill. kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

For å bygge forskningskompetanse om voksnes læring i utdanning, samfunn og arbeidsliv kan prosjekter som er innvilget på området i UTDANNING2020 søke om tilleggsmidler til et doktorgradsstipend eller et postdoktorstipend.

Stipendet skal integreres i forskerprosjektet og supplere dette med relevante analyser på området. Det vises i den forbindelse til de norske resultatene i den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse, PIAAC, og behovet for videre analyser av resultatene knyttet til unge voksne, kjønnsforskjeller og forskjeller mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen. Det kan også være aktuelt å få nærmere analyser av betydningen kompetanseutviklingstiltak for voksne har for ulike deler av arbeidsmarkedet, f.eks. åpne vs. regulerte markeder.

Dokumenter:

Kontaktpersoner