Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (2014-2023) (FINNUT)

Frist Utlysning
10.04.2019
13:00 CEST
100 millioner kroner til Forskerprosjekt om og for utdanningssektoren Velg
10.04.2019
13:00 CEST
50 millioner kroner til samarbeidsprosjekter for forskning ved grunnskolelærerutdanningene Velg
Løpende Støtte til konferanser, seminarer og workshops Velg
Løpende Midler til personlig utenlands- og gjesteforskerstipend Velg
Løpende Støtte til nettverkstiltak til internasjonale konkurransearenaer og forprosjekter til IPO Velg
13.02.2019
13:00 CET
Gjennomført
Inntil 15 millioner til en forskningsbasert evaluering av strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren Velg
13.02.2019
13:00 CET
Gjennomført
Inntil 45 millioner kroner til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og grunnskole Velg
10.10.2018
13:00 CEST
Gjennomført
35 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i utdanningssektoren Velg
26.04.2018
13:00 CEST
Gjennomført
Midler til tematiske oppsummeringer fra FINNUTs prosjekter Velg
25.04.2018
15:00 CEST
Gjennomført
45 millioner kroner til forskning ved grunnskolelærerutdanningene Velg
25.04.2018
13:00 CEST
Gjennomført
Støtte til formidlingstiltak for FINNUTs prosjekter Velg
22.11.2017
13:00 CET
Gjennomført
24 millioner kroner til unge forskertalenter om og for utdanningssektoren Velg
22.11.2017
13:00 CET
Gjennomført
72 millioner til forskerprosjekter om og for utdanningssektoren Velg
24.05.2017
18:00 CEST
Gjennomført
50 millioner kroner til ett eller to sentre for barnehagerelevant forskning Velg
24.05.2017
18:00 CEST
Gjennomført
30 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i utdanningssektoren Velg
26.04.2017
13:00 CEST
Gjennomført
50 millioner kroner til forskning ved grunnskolelærerutdanningene Velg
18.01.2017
13:00 CET
Gjennomført
Obligatorisk skisse for søknader om kjernemiljø for barnehagerelevant forskning Velg
23.11.2016
13:00 CET
Gjennomført
40 millioner til kompetanseprosjekter for utdanningssektoren Velg
20.04.2016
13:00 CEST
Gjennomført
48 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i utdanningssektoren Velg
25.11.2015
13:00 CET
Kansellert
Forprosjekter for å utvikle innovasjonsprosjekter i utdanningssektoren Velg
09.09.2015
13:00 CEST
Gjennomført
Voksnes læring, kompetanse og deltakelse i arbeidslivet Velg
09.09.2015
13:00 CEST
Gjennomført
22 millioner til unge forskertalenter Velg
09.09.2015
13:00 CEST
Gjennomført
60 millioner til forskerprosjekter Velg
27.05.2015
13:00 CEST
Gjennomført
30 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i utdanningssektoren Velg
26.11.2014
13:00 CET
Gjennomført
28 millioner til kompetanseprosjekter for utdanningssektoren. Velg
12.02.2014
13:00 CET
Gjennomført
5 millioner til å styrke forskningen på voksnes læring Velg
12.02.2014
13:00 CET
Gjennomført
28 millioner til forskerprosjekter om spesialpedagogiske tiltak og spesialundervisning Velg
12.02.2014
13:00 CET
Gjennomført
40 millioner til kompetanseprosjekter for å styrke praksisfeltet i utdanningssektoren Velg
12.02.2014
13:00 CET
Gjennomført
3 millioner kroner til forprosjekter for å utvikle innovasjonsprosjekter i utdanningssektoren Velg
12.02.2014
13:00 CET
Gjennomført
50 millioner til forskerprosjekter om barnehager og grunnopplæringen Velg
12.02.2014
13:00 CET
Gjennomført
22 millioner til prosjekter ledet av yngre forskere med nylig avlagt doktorgrad Velg
12.02.2014
13:00 CET
Gjennomført
15 millioner til forskningsbasert evaluering av kvalitet i høyere utdanning Velg
Løpende
Gjennomført
Obligatorisk skisse: Inntil 45 millioner kroner til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og grunnskole Velg
Løpende
Gjennomført
Støtte til workshops, seminarer og konferanser Velg
Løpende
Gjennomført
Midler til personlig utenlandsstipend og personlig gjesteforskerstipend Velg

Mål for programmet:

FINNUT skal utvikle kunnskap av høy kvalitet som er relevant for politikkutforming, forvaltning, praksisfelt og den enkelte. Programmet skal bidra til fornyelse av forskningsfeltet og medvirke til innovasjon i utdanningssektoren.

Utdanning er viktig for den enkeltes helse, livskvalitet, samfunnsengasjement, sosiale integrasjon og tilknytning til arbeidslivet. Høy kunnskap og kompetanse er avgjørende for næringslivets innovasjons- og konkurranseevne, for velferdsstatens bærekraft og for offentlig meningsdannelse og demokrati.

Utdanningenes kvalitet og relevans må styrkes slik at barn, unge og voksne kan stå bedre rustet til å møte framtidens utfordringer i samfunns- og arbeidslivet.

FINNUT finansierer forskning og innovasjon innenfor følgende temaområder:

A: Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte
B: Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling
C: Styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse
D: Utdanning, samfunn og arbeidsliv

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra FINNUT-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Norsk forskningsorganisasjon (se definisjon i PDF til høyre på siden) og nordisk forskningsutførende institusjon finansiert av Nordisk Ministerråd eller av minst tre nordiske lands myndigheter inkl. Norge. Enheter og/eller sammenslutninger av slike i stat og kommune/fylkeskommune som driver forvaltning og tjenesteyting i utdanningssektoren og organisasjoner som representerer utdanningssektoren eller deres brukere. Enhetene kan være offentlig eller privat eid, men de må være godkjent av utdanningsmyndighetene og omfattet av lovverk innenfor Kunnskapsdepartementets ansvarsområde.

Varighet:

2014-2023

Totalbudsjett:

Programmet har en årlig budsjettramme på om lag 160 millioner kroner.

Kontaktpersoner