Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Finansmarkedsfondet (FINANSMARKED)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte og økt bevissthet med hensyn til etikk på finansmarkedsområdet. 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Forskningsinstitusjoner kan søke om midler på grunnlag av kriterier som er fastsatt i vedtektene for fondet.

Varighet:

2004-2030

Totalbudsjett:

Finansmarkedsfondet mottar årlig bevilgning over statsbudsjettet. Styret legger i utgangspunktet til grunn en tilnærmet 50/50-fordeling mellom midler til forskning (inkl. støtte til faglige kurs og konferanser) og midler til allmennopplysning. Deler av midlene vil være forbeholdt videreføring av igangværende prosjekter.

Finansmarkedsfondets programside

Kontaktpersoner