Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

EU-strålevern (EU-STRA)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Forskningsrådets EU-strålevernprogram er en finansieringsordning som muliggjør norske forskningsmiljøers deltagelse i EUs strålevernprogram - EURATOM. Da EURATOM ikke omfattes av EØS-avtalen, mottar ikke norske miljøer som deltar i EURATOM-prosjekter midler direkte fra EU. Norske deltagere i EURATOM-prosjekter kan derfor søke om midler til slik deltagelse fra Norges forskningsråd.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra EU-STRA-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Norske forskningsinstitutter, Universitet- og høgskolesektoren

Totalbudsjett:

Inntil 5 millioner kroner per år

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner