Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

EUROSTARS (EUROSTARS)

Frist Utlysning
Løpende Registrering av Norske partnere i Eurostars-prosjekter som er bekreftet finansiert 2014-2020 Velg

Meldinger:

Søknaden sendes inn via www.eurostars-eureka.eu. Hele søknadsprosessen administreres av EUREKA sekretariatet i Brussels.

Mål for programmet:

Eurostars er et felles initiativ fra EUREKA-nettverket  og EU-kommisjonen for å styrke forskningsutførende SMB-er. Det administreres av EUREKA-sekretariatet i Brussels og bygger på EUREKAs ubyråkratiske «bottom-up»-tenkning, der bedriftene har full kontroll med innholdet i prosjektene. Programmet setter ingen begrensninger i forhold til bransjer, sektorer eller teknologiske områder. Prosjektene må ha som mål å utvikle et nytt produkt, prosess eller tjeneste, og de må ha et sivilt formål.

 

Norske bedrifter som søker vil få veiledning og bistand fra EUREKA-kontoret i Forskningsrådet

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

FoU-Utførende små og mellomstore bedrifter

Varighet:

2014–2020

Andre nettsider

Kontaktpersoner