Gå direkte til innhold
 

Stipend for PhD-utdanning i Firenze

Europauniversitetet (EUI) i Firenze tilbyr i samarbeid med Forskningsrådet totalt fire doktorgradsstipend til norske søkere innenfor fagene historie, rettsvitenskap, sosiologi/statsvitenskap og økonomi.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
31.01.2019 23:59 CET

Status:

Gjennomført

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Europauniversitetet (EUI) i Firenze tilbyr PhD-utdanning i historie, sosiologi/statsvitenskap, rettsvitenskap og økonomi.

EUI vil ta opp inntil fire nye doktorgradsstipendiater fra Norge med oppstart høsten 2019.

Stipendiatene som får innvilget sin søknad om opptak ved EUI, vil få et treårig doktorgradsstipend fra Forskningsrådet. De vil også få et tilleggsstipend (tilsvarende sats for utenlandsstipend) fra Forskningsrådet til dokumenterbare etablerings- og merutgifter det første studieåret.

EUI-stipendiatene kan søke om støtte direkte fra EUI til et fjerde år, hvis avhandlingsarbeidet har kommet langt nok. Hvis EUI innvilger et fjerdeårsstipend, kan stipendiater som har hatt finansiering fra Forskningsrådet de tre første årene, søke om tilleggsstipend (tilsvarende sats for utenlandsstipend) fra Forskningsrådet for det fjerde året.

Søknadsskjema og nærmere opplysninger

Søknaden skal sendes på elektronisk skjema direkte til EUI. Skjemaet lastes opp på EUIs nettsider. En søknad til EUI er automatisk en søknad til Forskningsrådet. Tilgang til søknadsskjemaet og nærmere opplysninger om krav til søknaden og øvrige vilkår finner du på EUIs nettsider fra 1. november 2018.

Se mer informasjon om utlysningen på EUIs nettsider.

 

Andre nettsider

Kontaktpersoner