Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Europauniversitetet, Firenze (EUI)

Frist Utlysning
31.01.2019
23:59 CET
Gjennomført
Stipend for PhD-utdanning i Firenze Velg
31.01.2018
23:59 CET
Gjennomført
Stipend for PhD-utdanning i Firenze Velg
31.01.2017
23:59 CET
Gjennomført
PhD-utdanning ved EUI i Firenze Velg
31.01.2016
23:59 CET
Gjennomført
PhD-utdanning ved EUI i Firenze Velg
31.01.2015
23:59 CET
Gjennomført
PhD-utdanning ved EUI Velg
31.01.2014
18:00 CET
Gjennomført
PhD-utdanning ved EUI Velg
31.01.2013
18:00 CET
Gjennomført
PhD-utdanning ved EUI Velg
31.01.2012
18:00 CET
Gjennomført
PhD-utdanning ved EUI Velg
31.01.2011
18:00 CET
Gjennomført
PhD-utdanning ved EUI Velg
31.01.2008
18:00 CET
Gjennomført
PhD-utdanningen ved EUI Velg
31.01.2007
18:00 CET
Gjennomført
PhD-utdanning ved EUI Velg
31.01.2006
23:59 CET
Gjennomført
PhD-utdanning ved EUI Velg
15.01.2005
23:59 CET
Gjennomført
PhD-utdanning ved EUI Velg
15.01.2004
23:59 CET
Gjennomført
PhD-utdanning ved EUI Velg

Mål for programmet:

Europauniversitetet (EUI) i Firenze er et doktorgradsuniversitet som driver forskning og organisert doktorgradsutdanning i moderne historie, rettsvitenskap, sosiologi/statsvitenskap og økonomi.

Norges forskningsråd har en samarbeidsavtale med EUI som er en institusjon innenfor EU-systemet. Avtalen innebærer at EUI hvert år kan ta opp inntil fire nye doktorgradsstipendiater med treårige doktorgradsstipend finansiert av Forskningsrådet.

Søknadsfristen for EUI-stipend er 31. januar hvert år og kunngjøres på Forskningsrådets nettsider. Søknad om opptak skal sendes direkte til EUI. En søknad til EUI er også automatisk en søknad til Forskningsrådet.

I høyre spalte er det lenker til EUIs nettsider (Programmets hjemmeside) og en artikkel om PhD-programmet ved EUI.
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Individuelle søkere om doktorgradsstipend innenfor historie, rettsvitenskap, sosiologi/statsvitenskap og økonomi.

Andre nettsider

Kontaktpersoner