Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Europauniversitetet, Firenze (EUI)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Europauniversitetet (EUI) i Firenze er et doktorgradsuniversitet som driver forskning og organisert doktorgradsutdanning i moderne historie, rettsvitenskap, sosiologi/statsvitenskap og økonomi.

Norges forskningsråd har en samarbeidsavtale med EUI som er en institusjon innenfor EU-systemet. Avtalen innebærer at EUI hvert år kan ta opp inntil fire nye doktorgradsstipendiater med treårige doktorgradsstipend finansiert av Forskningsrådet.

Søknadsfristen for EUI-stipend er 31. januar hvert år og kunngjøres på Forskningsrådets nettsider. Søknad om opptak skal sendes direkte til EUI. En søknad til EUI er også automatisk en søknad til Forskningsrådet.

I høyre spalte er det lenker til EUIs nettsider (Programmets hjemmeside) og en artikkel om PhD-programmet ved EUI.
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Individuelle søkere om doktorgradsstipend innenfor historie, rettsvitenskap, sosiologi/statsvitenskap og økonomi.

Andre nettsider

Kontaktpersoner