Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

ERA-nettverk for persontilpasset medisin (ERA-PerMed)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

ERA-PerMed er et ERA-net Cofund. Målet er å forene arbeidet med nasjonale forskningsstrategier, fremme ekspertise og styrke konkurranseevnen til europeiske aktører innenfor persontilpasset medisin. Nettverket skal også styrke det europeiske samarbeidet med tredjeland. I nettverket har nasjonale finansiører av akademisk og næringsrettet forskning besluttet å lansere felles transnasjonale utlysninger for å finansiere innovative forskningsprosjekter innenfor persontilpasset medisin.

Mer informasjon om ERA-PerMed finner du på hjemmesiden til nettverket

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter og andre offentlige finansierte forskningsmiljøer

Varighet:

2017–2022

Totalbudsjett:

Det er planlagt totalt fire utlysninger i perioden 2017–2022. Totalt planlegger Forskningsrådet å legge inn ca. 3,5 mill. euro (ca. 35 mill. kroner) i de fire utlysningene.

Kontaktpersoner