Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

ERA-NET for sykdommer i hjernen og nervesystemet (ERA-NEURON)

Frist Utlysning
Løpende ERA-NEURON – registrering av norske partnere i bekreftede prosjekter Velg

Meldinger:

ERA-NET NEURON Cofund er toppfinansiert med midler fra den europeiske kommisjonen

Mål for programmet:

ERA-NET NEURON er et europeisk forskningsnettverk med målsetting om å koordinere og samordne forskningsinnsatsen på sykdommer i hjernen og nervesystemet. Sykdommer som rammer hjernen er en av de største årsakene til funskjonstap og tapte leveår i den vestlige verden og medfører store økonomiske belastninger for samfunnet. I en aldrende befolkning vil omfanget av sykdommer relatert til hjernen øke dramatisk. Det er derfor behov for større oppmerksomhet og satsning på denne gruppen sykdommer.
 
Mer informasjon om ERA-NET NEURON finner du på hjemmesiden til nettverket: http://www.neuron-eranet.org/

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter og andre offentlige finansierte forskningsmiljøer

Varighet:

2016-2020

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner