Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

ERA-NET for hjerte- og karsykdommer (ERA-CVD)

Frist Utlysning
Løpende ERA-CVD – registrering av norske partnere i bekreftede prosjekter Velg

Meldinger:

Forskningsrådet samarbeider med Nasjonalforeningen for folkehelsen i dette ERA-nettet.

Mål for programmet:

ERA-CVD er motivert av at hjerte- og karsykdom er den største årsaken til død i EU. Hjerte- og karsykdom er også en hovedårsak til langtidssykefravær og tap fra arbeidsevne. ERA-CVD ønsker å stimulere til samarbeid på tvers av landegrensene slik at de samlede resursene innenfor hjerte- og karforskning kan bli utnyttet på best mulige måte og føre til flere resultater med høy kvalitet av stor betydning.

Mer informasjon om ERA-CVD finner du på hjemmesiden til nettverket: http://www.era-cvd.eu/

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter og andre offentlige finansierte forskningsmiljøer

Varighet:

x

Andre nettsider

Kontaktpersoner