Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

EØS-midlene til forskningssamarbeid (EØS)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

EØS-forskningsprogrammene skal finansiere forskning i Norge og utvalgte EU-medlemsland som har inngått avtale om forskningssamarbeid gjennom EØS-midlene (EEA and Norway Grants). Dette gjelder følgende land:

  • Estland, Latvia og Litauen i et baltisk forskningsprogram
  • Polen
  • Portugal
  • Romania
  • Tsjekkia.

Programmene vil dekke forskningsaktivitet i disse landene og Norge, Island og Liechtenstein.

EØS-midlene skal bidra til å styrke samarbeidet innen forskning mellom Norge og samarbeidslandene.

I perioden 2018 - 2024 vil forskningsprogrammene utlyse midler til bilaterale forskningsprosjekter og andre aktiviteter som norske partnere kan delta i.

Forskningsprogrammene kan i prinsippet omfatte alle fagområder, men utlysningene kan ha ulik faglig avgrensning.

Det er forskningsrådene i samarbeidslandene som administrerer midlene. 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Hovedsøker må være en forskningsinstitusjon (forskningsinstitutt, universitet eller høyskole) fra samarbeidslandet, og kan ikke være fra Norge.

Det er et krav at forskerprosjektet skal ha minst én norsk partner (forskningsinstitutt, universitet eller høyskole).

Bedrifter kan delta i konsortia.

Partnere fra tredjeland kan delta i konsortia, men er ikke kvalifiserte for finansiell støtte og må dekke aktivitetene selv.

Varighet:

2018-2024

Totalbudsjett:

2,1 milliarder kroner for hele perioden 2018-2024, med en årlig fordeling på ca. 300 millioner kroner.

Kontaktpersoner