Gå direkte til innhold
 

75 millioner til forskningssamarbeid Kina-Norge

MoST (Ministry of Science and Technology) og Forskningsrådet gjennomfører en felles utlysning innenfor energitemaene "offshore vind", "kombinert kjøling, oppvarming og produksjon av strøm" og "miljøvennlige kjøretøy". Norske forskningspartnere i pågående FME-er og de tidligere FME-ene innenfor offshore vind kan søke.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Meldinger:

Utlysningen legges ut som planlagt. Søknadsfrist er ikke endelig fastsatt, men forventes å bli i juni måned. Søknadsfristen vil så langt mulig være den samme i Kina og Norge, og blir avklart når Ministry of Science and Technology i Kina legger ut sin utlysning. Dette blir trolig i mars.

På grunn av en større omlegging, vil Forskningsrådets elektroniske søknadsmottak være ute av drift fra 10. april og noen uker framover. Det betyr at det heller ikke vil være tilgang til elektronisk søknadsskjema i denne perioden. Avhengig av når søknadsfristen blir, kan dette innebære at tiden søkere har tilgang til søknadsskjemaet blir kortere enn de vanlige seks ukene. Vi vil derfor legge ut et eget dokument som spesifiserer informasjonen det blir bedt om i søknadsskjemaet, slik at søkere kan ha dette klart når det blir tilgang til det elektroniske skjemaet.

Status:

Planlagt

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen foreligger kun på engelsk, som dermed er den juridisk bindende teksten

Kontaktpersoner