Gå direkte til innhold
 

160 millioner til Kompetanseprosjekt for næringslivet som fremmer miljøvennlig energi

ENERGIX lyser ut midler til prosjekter som bidrar til langsiktig kompetanseoppbygging innenfor alle områder i programplanen, og som er av stor betydning for utvikling av næringslivet og offentlig sektor i Norge.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
04.09.2019 13:00 CEST

Meldinger:

Denne utlysningen er foreløpig i en kortversjon og den skal kun informere søkere om våre planer for utlysningen. En fullversjon av utlysningen vil komme nærmere søknadsfristen – etter planen i mai 2019. Utlysningen blir aktiv 24.07.2019. Da kan du opprette og sende inn en søknad frem til søknadsfristen.

Status:

Planlagt

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen av midler til kompetanseprosjekter for næringslivet har en antatt ramme på 160 millioner kroner (140–180 mill. kroner) og prosjektoppstart i 2020. Rammen skal dekke hele prosjektperioden for prosjektene som får midler.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Formål med utlysningen

Hovedmålet til ENERGIX er å støtte langsiktig og bærekraftig utvikling av energisystemet som fremmer et konkurransedyktig norsk næringsliv og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Programplanen for ENERGIX med vedlegg (som du kan laste ned til høyre på siden) er det overordnede strategiske dokumentet for ENERGIX og for alle utlysingene fra programmet. Programplanen viser hvordan kompetanseprosjektene skal bidra til langsiktig kompetansebygging i norske forskningsmiljøer og innenfor faglige temaer med stor betydning for utviklingen av næringslivet i Norge.

ENERGIX åpner også for kompetanseprosjekter der offentlig sektor og forvaltningen utgjør de viktigste brukerne av resultatene. For slike prosjekter gjører vi et unntak fra bestemmelsene om finansiering, slik at forvaltning eller offentlige aktører kan bidra med egeninnsats i tillegg til, eller i stedet for, kontantfinansiering. Søknadsbehandling og andre føringer vil ellers være de samme som for Kompetanseprosjekt for næringslivet.

Du kan søke innenfor alle temaområdene i programplanen for ENERGIX. Vi anbefaler dere å lese programplanen med vedlegg for beskrivelser av utfordringer og muligheter innenfor programplanens forskjellige temaer.

Innenfor området "Energipolitikk, økonomi og bærekraft" vil vi prioritere prosjekter innenfor markedsdesign - forskning på tjenester, aktører og markedsplasser i fremtidens energisystem.

Innenfor temaet "Hydrogenproduksjon og CO2-håndtering", har ENERGIX og CLIMIT etablert et samarbeid om søknadsbehandling. Du kan søke om kompetanseprosjekter der hele verdikjeden til hydrogen studeres, inkl. bruk av hydrogen. Prosjektene kan omhandle produksjon av hydrogen fra fornybar energi eller fra naturgass med CO2-håndtering. Det er av betydning å ha med industriaktører knyttet til prosjektet. Disse søknadene vil behandles av CLIMIT og ENERGIX i samarbeid.

Hvem kan søke?

Forskningsorganisasjoner (se Definisjon av forskningsorganisasjon PDF - 271 KB ), i forpliktende samarbeid med aktuelle brukere i norsk næringsliv, kan søke.

Informasjon om tematiske prioriteringer og føringer, avvisningsgrunner, samarbeidsavtaler, datahåndteringsplaner, søknadsbehandling m.m. kommer i fullversjonen av utlysningen og senest 24.7.2019. 

  • Minimum varighet: 24 måneder
  • Maksimum varighet: 60 måneder
  • Minimum søkt beløp: 4 mill. kroner

Dokumenter