Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Stort program energi (ENERGIX)

Frist Utlysning
Løpende 1,5 millioner kroner til gjesteforskerstipend og utenlandsopphold knyttet til ENERGIX-prosjekter Velg
12.09.2018
13:00 CEST
Planlagt
100 millioner til forskerprosjekter på bioøkonomi Velg
14.02.2018
13:00 CET
Gjennomført
10 millioner kroner er tilgjengelig til indisk/norsk samarbeid innen energiforskning Velg
14.02.2018
13:00 CET
Gjennomført
10 millioner til støtte til medvirkning i strategiske prosesser inn mot EU og IEA (strategisk posisjoneringsstøtte) Velg
11.10.2017
13:00 CEST
Gjennomført
100 millioner til havteknologi - Innovasjonsprosjekter i næringslivet Velg
11.10.2017
13:00 CEST
Gjennomført
PILOT-E utlyser 100 millioner til løsninger for utslippsfri nyttetransport på land og fremtidens digitaliserte energisystem Velg
11.10.2017
13:00 CEST
Gjennomført
180 millioner kroner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet som fremmer miljøvennlig energi Velg
06.09.2017
13:00 CEST
Gjennomført
50 millioner til forskning på utnyttelse og videreforedling av biobasert restråstoff Velg
06.09.2017
13:00 CEST
Gjennomført
35 millioner kroner til nye konsepter: Grensesprengende nye ideer eller metoder innenfor energiforskning Velg
06.09.2017
13:00 CEST
Gjennomført
160 millioner kroner til kompetanseprosjekter for næringslivet Velg
06.09.2017
13:00 CEST
Gjennomført
Inntil 100 millioner kroner til forskerprosjekter om miljøvennlig energi Velg
14.07.2017
13:00 CEST
Gjennomført
EIG CONCERT-Japan Joint call on Efficient Energy Storage and Distribution Velg
24.05.2017
18:00 CEST
Gjennomført
8 millioner kroner til indisk-norsk industrisamarbeid på energiforsking Velg
24.05.2017
18:00 CEST
Gjennomført
1,5 millioner kroner til gjesteforskerstipend og utenlandsopphold knyttet til ENERGIX-prosjekter Velg
12.10.2016
13:00 CEST
Gjennomført
10 millioner kroner i støtte til medvirkning i strategiske prosesser inn mot EU og IEA Velg
12.10.2016
13:00 CEST
Gjennomført
PILOT-E utlyser 70 millioner til løsninger for utslippsfri maritim transport Velg
12.10.2016
13:00 CEST
Gjennomført
170 millioner kroner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet som fremmer miljøvennlig energi Velg
07.09.2016
13:00 CEST
Gjennomført
1,5 millioner kroner til gjesteforskerstipend og utenlandsopphold knyttet til ENERGIX-prosjekter Velg
07.09.2016
13:00 CEST
Gjennomført
120-190 millioner kroner til Kompetanseprosjekter for næringslivet Velg
07.09.2016
13:00 CEST
Gjennomført
100 millioner kroner til Forskerprosjekter innenfor miljøvennlig energi Velg
25.11.2015
13:00 CET
Gjennomført
Støtte til medvirkning i strategiske prosesser inn mot EU og IEA (Strategisk Posisjoneringsstøtte) Velg
14.10.2015
13:00 CEST
Gjennomført
170 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet som fremmer miljøvennlig energi Velg
09.09.2015
13:00 CEST
Gjennomført
Medvirkningsordningen Velg
09.09.2015
13:00 CEST
Gjennomført
Nye konsepter – grensesprengende forskning Velg
09.09.2015
13:00 CEST
Gjennomført
Tilleggsmidler til prosjekter innen "Energisystem" for samarbeid med prosjekter i JSTs EMS-program Velg
09.09.2015
13:00 CEST
Gjennomført
Forskerprosjekter innenfor miljøvennlig energi Velg
09.09.2015
13:00 CEST
Gjennomført
Kompetanseprosjekter for næringslivet innenfor miljøvennlig energi Velg
08.04.2015
13:00 CEST
Gjennomført
ERA-NET SMART GRIDS PLUS Velg
26.11.2014
13:00 CET
Gjennomført
20 millioner NOK til indisk-norsk forskningssamarbeid på energiforsking Velg
15.10.2014
13:00 CEST
Gjennomført
Støtte til medvirkning i strategiske prosesser inn mot EU og IEA Velg
15.10.2014
13:00 CEST
Gjennomført
Inntil 130 millioner kroner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet innen miljøvennlig energi Velg
03.09.2014
13:00 CEST
Gjennomført
Kompetanseprosjekter for næringslivet og forskerprosjekter innenfor miljøvennlig energi Velg
21.05.2014
13:00 CEST
Gjennomført
Nye konsepter i næringslivet - grensesprengende forskning Velg
27.11.2013
13:00 CET
Gjennomført
Tilleggstøtte til prosjekter som er innvilget i EU's Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking Velg
16.10.2013
13:00 CEST
Gjennomført
Støtte til medvirkning i strategiske prosesser inn mot EU og IEA Velg
16.10.2013
13:00 CEST
Gjennomført
Inntil 130 millioner kroner til innovasjonsprosjekter innen miljøvennlig energi Velg
10.04.2013
13:00 CEST
Gjennomført
Støtte til medvirkning i strategiske prosesser inn mot EU og IEA Velg
10.04.2013
13:00 CEST
Gjennomført
ENERGIX – pilotutlysning for Nye konsepter innen energiforskningen Velg
13.02.2013
13:00 CET
Gjennomført
Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) og forskerprosjekter (FP) innenfor miljøvennlig energi Velg
17.10.2012
13:00 CEST
Gjennomført
Inntil 125 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor miljøvennlig energi Velg

Mål for programmet:

Hovedmål

ENERGIX er et forskningsprogram som startet i 2013. Programmet skal gi ny kunnskap og løsninger som fremmer en langsiktig utvikling av energisystemet.  Denne utviklingen innebærer mer og mer bruk av fornybar energi, mer energieffektive løsninger, økt integrasjon mot Europa og økt behov for fleksibilitet. Viktige delmål for programmet er:

  • Bærekraftig utnyttelse og bruk av de fornybare energiressursene
  • Reduksjon av norske og globale klimagassutslipp
  • God nasjonal forsyningssikkerhet
  • Styrking av innovasjon i næringslivet og offentlig sektor
  • Videreutvikling av norske forsknings- og utdanningsmiljøer

ENERGIX skal støtte en langsiktig og bærekraftig utvikling av energisystemet som fremmer norsk konkurransedyktig næringsliv og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra ENERGIX-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

​Utlysningsplaner for de neste tre årene

2018

September: Forskerprosjekter, kompetanseprosjekter og medvirkningsprosjekter                   235 millioner kroner
​Oktober: Innovasjonsprosjekter og Pilot-E 215 millioner kroner

2019

April: Forskerprosjekter, kompetanseprosjekter og medvirkningsprosjekter                    205 millioner kroner
September: Innovasjonsprosjekter og nye konsepter 195 millioner kroner

2020

Vår: Forskerprosjekter, kompetanseprosjekter, medvirkningsprosjekter og                    nye konsepter 195 millioner kroner
Høst: Innovasjonsprosjekter og Pilot-E 205 millioner kroner

 

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

•Bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner, som regel samarbeidsprosjekter mellom bedrifter og/eller FoU-miljøer (UH-sektoren og/eller instituttsektoren)
•FoU-miljøer (UH-sektoren og/eller instituttsektoren)

Varighet:

Løpende fra 2013

Totalbudsjett:

2017: 491 mill. kroner
2016: 398 mill. kroner
2015: 389 mill. kroner
2014: 375 mill. kroner
2013: 383 mill. kroner

Kontaktpersoner