Gå direkte til innhold
 

38 millioner kroner til Forskerprosjekt innenfor demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Vi lyser ut midler til Forskerprosjekt som kan utvikle kunnskap for en demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
10.04.2019 13:00 CEST

Meldinger:

27.02.: Antatt tilgjengelige midler for denne utlysningen er endret fra 25 til 38 mill. kroner.

Utlysningsteksten finnes også på engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende. Dersom det finnes informasjon på andre nettsider som gjelder denne utlysningen, og som er motstridende med informasjon i utlysningen, er det utlysningen (del 2 og 3, inkludert vedlegg) som gjelder.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er inntil 38 millioner kroner tilgjengelig for nye prosjekter i denne utlysningen.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Formål med utlysningen

Utlysningen omfatter alle temaområdene i DEMOS' programplan. Prosjektene må aktivt forholde seg til programplanens temaområder og beskrivelsen av disse. Søknaden må spesifisere hvordan prosjektet oppfyller programmets mål og hvilke temaområder prosjektet omfatter. 

Prosjektene skal bidra til kunnskap som kan brukes av politikere, forvaltning og andre samfunnsaktører på feltene som er omtalt i programplanen. 

Du finner programplanen til høyre på siden.

Hvem kan søke?

Alle søknader om Forskerprosjekt må være sendt inn fra en godkjent forskningsorganisasjon. Se liste over hvilke organisasjoner som kan sende inn søknader, i PDF-en "Definisjon av forskningsorganisasjon" til høyre på siden.

Kun forskningsorganisasjoner kan være samarbeidspartnere i prosjektene.

Endringer i søknadstypene våre – hva betyr det for deg?

Vi jobber med å endre søknadstypene våre og 2019 er et overgangsår. Søknadstypene Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend har som felles formål å støtte fornyelse og utvikling i forskningen på tvers av alle fag og tematiske områder. Vi samler alle våre utlysninger av midler til disse tre søknadstypene til én søknadsfrist. Samtidig tar vi i bruk felles krav og vurderingskriterier, på tvers av alle programmer og aktiviteter i Forskningsrådet. Du finner mer informasjon om dette her: Forskningsmidler i 2019.

Hva prioriteres når søknader blir valgt ut til bevilgning?

Søknader som blir valgt ut til bevilgning, oppfyller alle krav til prosjektlederen, søknaden og vedlegg (se del 3 av utlysningen). I tillegg er de vurdert til å oppfylle formålene med utlysningen.

I søknaden må du argumentere for hvordan resultatene bidrar til å belyse samfunnsutfordringer. Bruker- og allmennrettet formidling fra forskningsprosjektene, underveis i prosjektperiodene og etterpå, er derfor vesentlig for programmet. For innvilgede prosjekter krever vi formidling og brukerdialog i gjennomføringen.

Ved prioritering av søknader til finansiering vil det også bli lagt vekt på følgende:

  • Prosjektet skal ta utgangspunkt i nasjonal og internasjonal kunnskapsstatus på de aktuelle områdene innenfor programplanen som prosjektet ønsker å utforske. 
  • Prosjekter som i vesentlig grad overlapper igangsatt forskning, vil ikke bli prioritert.
  • Det er ønskelig at forskningen bidrar til metodisk og teoretisk fornyelse.
  • Vi oppfordrer til flerfaglige prosjekter.
  • Forskningen skal ha internasjonale og komparative dimensjoner, og den bør bruke eksisterende dataregistre der det er aktuelt.
  • Prosjektene må ha konkrete planer for vitenskapelig publisering og bruker- og allmenrettet formidling.

Blant prosjekter med tilnærmet lik faglig kvalitet og relevans for utlysningen, skal søknader med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner