Gå direkte til innhold
 

Kommunereformen

Inntil 16 mill. kroner til ett forskerprosjekt om Kommunereformen: Forskningen skal se på reformens virkemidler, aktørene og deres roller, hvilke drivere reformen har på ulike nivåer/områder og hvordan disse påvirker prosess og utfall. Kommunereformen skal analyseres både nasjonalt, lokalt og regionalt.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
09.09.2015 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Den økonomiske rammen er 16 mill. kr fordelt over 4 år, med forbehold om at Stortinget bevilger de nødvendige midler i de årlige statsbudsjett.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen har som formål å finansiere forskning som skal belyse prosesser og samspillet mellom 1) den nasjonale reformprosessen med hensyn til endring i strukturer, oppgaver og roller; 2) lokale prosesser for sammenslåing i kommunene; og 3) prosesser for sammenslåing i fylkeskommunene.

For utlysningens ramme og innhold, se vedlagte oppdragsbrev fra KMD til Forskningsrådet.

Planlagt oppstart for prosjektet er 1. januar 2016.

Dataene som samles inn i forbindelse med prosjektet skal frigis for allmennheten og overleveres NSD ved offentliggjøringen av forskningsresultatene.

Søker må svare på spørsmålene gitt i oppdragsbrevet eller eventuelt begrunne hvorfor de har valgt ikke å svare på ett eller flere av disse.

Veiledende ramme for Forskningsrådets finansiering er 16 mill. kroner over 4 år.

Kontaktpersoner