Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning (DEMOS)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Vi legger ut planlagte utlysninger så tidlig som mulig og senest seks uker før søknadsfristen. Du kan velge utlysning lenger opp på siden. Vær oppmerksom på at vi kan endre utlysninger fram til seks uker før søknadsfristen. Da blir utlysningen aktiv, og du kan opprette og sende inn en søknad fra da og fram til søknadsfristen.

Mål for programmet:

DEMOS (2015–2024) er et handlingsrettet program som skal bidra til å utvikle kunnskapsgrunnlaget for en demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning. DEMOS skal fremme nivå- og sektorovergripende forskning som grunnlag for en kunnskapsbasert politikk for offentlig sektor.

Gjennom DEMOS skal det bygges kompetente forskningsmiljøer som kan hevde seg internasjonalt innenfor de temaområdene programmet omhandler.

Følgende forskningstemaer har prioritet:

  1. Internasjonalisering, stat og lokaldemokrati
  2. Helhet og sektorisering i folkestyre og forvaltning
  3. Regioner og urbanisering
  4. Velferdsstatens tjenester og tjenesteytere

Spørsmålene som tas opp under de enkelte tematiske områdene henger i betydelig grad sammen. Det er ønskelig at forskningen i programmet ser på tvers av inndelingen der dette er relevant, og tar opp sammenhenger eller mer overgripende temaer og problemstillinger som angår flere av temaområdene.

Tema 1. Internasjonalisering, stat og lokaldemokrati inkluderer også demokrati på nasjonalt nivå.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra DEMOS-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Norsk forskningsorganisasjon (se definisjon i PDF til høyre på siden).

Varighet:

2015-2024

Totalbudsjett:

Ca. 300 millioner kroner totalt for 2015-2024.

Dokumenter

Kontaktpersoner