Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning (DEMOS)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling. Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir spurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

DEMOS (2015-2024) er et handlingsrettet program som skal bidra til å utvikle kunnskapsgrunnlaget for demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning. DEMOS skal fremme nivå- og sektorovergripende forskning som bidrar til fornyelse av forskningsfeltet og som gir grunnlag for en kunnskapsbasert politikk for offentlig sektor. Programmet vil være et viktig bidrag til å utvikle kunnskapsgrunnlaget for innovasjon i offentlig sektor.

Gjennom DEMOS skal det bygges kompetente forskningsmiljøer som kan hevde seg internasjonalt innenfor de temaområdene programmet omhandler. Programmet skal bidra i den løpende samfunnsdebatten.

Det er definert fire forskningstemaer i programplanen:

  1. Internasjonalisering, stat og lokaldemokrati
  2. Helhet og sektorisering
  3. Regioner og urbanisering
  4. Velferdsstatens tjenester og tjenesteytere

Spørsmålene som tas opp under de enkelte tematiske områdene henger i betydelig grad sammen. Det er ønskelig at forskningen i programmet ser på tvers av inndelingen der dette er relevant, og tar opp sammenhenger eller mer overgripende temaer og problemstillinger som angår flere av temaområdene.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra DEMOS-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

Utlysningsplaner for de neste årene

​2019

April: 30 millioner kroner

​2020

Vår: 23 millioner kroner
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Forskningsinstitutter, Universitets- og høgskolesektoren

Varighet:

2015-2024

Totalbudsjett:

Ca. 300 millioner kroner totalt for 2015-2024.

Dokumenter

Kontaktpersoner