Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi (CLIMIT)

Frist Utlysning
04.09.2019
13:00 CEST
Planlagt
20 millioner til Kompetanseprosjekt for næringslivet innenfor CO2-håndtering Velg

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Søknader vil bli evaluert av uavhengige og habile eksperter, og ekspertene vil få tilgang til all informasjon i søknadene.

Mål for programmet:

CLIMIT er et program for satsing på teknologier for CO2-håndtering. Programmet drives i samarbeid mellom Forskningsrådet og Gassnova, og retter seg mot forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. 

CLIMITs hovedmål er:
  • Å bidra til å utvikle teknologi og løsninger for CO2-håndtering
CLIMIT har tre satstingsområder med tilhørende resultatmål:
  • Tidlig fullskala CO2-verdikjede i Europa
  • Storskala lagring av CO2 på norsk sokkel i Nordsjøen
  • Fremtidige løsninger for CO2-håndtering

Programmet vil kunne gi støtte til aktiviteter i alle faser av utvikling og kommersialisering av nye løsninger.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringslivet, forskningsinstitutter og universiteter/høgskoler

Varighet:

Løpende

Totalbudsjett:

F&U-delen av programmet (Forskningsrådets del) har et budsjett på 92,1 millioner kr for 2018. Gassnova – som har åpen utlysning – disponerer ca. 90,4 millioner kr årlig til utvikling- og demonstrasjonsprosjekter.

Programplan

Kontaktpersoner