Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi (CLIMIT)

Frist Utlysning
Løpende Støtte til utveksling av forskere og PhD-kandidater Velg

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.
Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.
Søknader vil bli evaluert av uavhengige og habile eksperter, og ekspertene vil få tilgang til all informasjon i søknadene.

Mål for programmet:

CLIMIT er et program for satsing på teknologier for CO2-håndtering. Programmet drives i samarbeid mellom Forskningsrådet og Gassnova, og retter seg mot forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. 

CLIMITs hovedmål er:
  • Å bidra til å utvikle teknologi og løsninger for CO2-håndtering
CLIMIT har tre satstingsområder med tilhørende resultatmål:
  • Tidlig fullskala CO2-verdikjede i Europa
  • Storskala lagring av CO2 på norsk sokkel i Nordsjøen
  • Fremtidige løsninger for CO2-håndtering

Programmet vil kunne gi støtte til aktiviteter i alle faser av utvikling og kommersialisering av nye løsninger.

​Utlysningsplaner for de neste tre årene

2018

Mai: Arrangementstøtte 1 million kroner
September: Forskerprosjekter og Kompetanseprosjekter 100 millioner 
​Oktober: Innovasjonsprosjekter 15 millioner kroner

2019

April: Forskerprosjekter og Kompetanseprosjekter 70 millioner kroner
Mai: Arrangementst​øtte 1 million kroner
September: Innovasjonsprosjekter 15 millioner kroner

2020:

Vår: Forskerprosjekter, Arrangementstøtte og Kompetanseprosjekter
​       97 millioner kroner
​Høst: Innovasjonsprosjekter og Medvirkningsprosjekter 19 millioner kroner

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringslivet, forskningsinstitutter og universiteter/høgskoler

Varighet:

Løpende

Totalbudsjett:

CLIMIT F&U (Forskningsrådets del av CLIMIT) har et budsjett på 105 millioner kroner for 2017. CLIMIT Demo (Gassnovas del av CLIMIT) har et budsjett på rundt 94 millioner kroner for 2017 til utvikling- og demonstrasjonsprosjekter. CLIMIT Demo har åpen utlysning.

Programplan

Kontaktpersoner