Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

BiodivERsA (BiodivERsA)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

BiodivERsA er andre fase av et ERA-NET innen biodiversitetsforskning med 21 forskningsfinansierende partnere fra 15 europeiske land, herunder Forskningsrådet. Forskningsrådet ivaretar deltakelsen gjennom programmet Miljø 2015.

Se BiodivERsAs hjemmeside.
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høyskolesektoren, forskningsinstitutter.

Varighet:

2012-2014

Totalbudsjett:

6 millioner euro

Andre nettsider