Gå direkte til innhold
 

30 millioner til samarbeidsprosjekter for forskning på bærekraftig bruk og vern av utmarksressurser

BIONÆR og MILJØFORSK, i samarbeid med Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA), lyser ut midler til forskning på bærekraftig bruk og vern av utmarksressurser. Vi ønsker samarbeidsprosjekter som inkluderer forskning på både miljø, landbruk og næringsaspekter. Se utlysningsteksten i MILJØFORSK for informasjon om søknadsskjemaet.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
10.04.2019 13:00 CEST

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen av midler til Samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling (Annen støtte) har en antatt ramme på 30 millioner kroner. Det tas sikte på å støtte 3-5 prosjekter med 3-4 års varighet.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Se MILJØFORSK for full utlysning. Søknadene skal sendes inn via MILJØFORSK