Gå direkte til innhold
 

Inntil 6 millioner til nasjonale Én helse-nettverk innenfor antibiotikaresistens

Norske fagmiljøer kan søke om støtte til å utvikle nasjonale nettverk som skal bidra til forskningssamarbeid om diagnostikk, overvåkningsstrategier og smittevern på tvers av sektorer.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
13.02.2019 13:00 CET

Meldinger:

Programmene BEDRE HELSE, BIONÆR, BIOTEK og MILJØFORSK samarbeider om denne utlysningen. Søknaden skal sendes inn via BEDREHELSE.

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 6 millioner kroner over 2 år. Dere kan søke om inntil 2 millioner kroner per nettverk. Vi tar sikte på å finansiere 3–4 nettverk.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Se BEDREHELSE for full utlysning. Søknadene skal sendes inn via BEDREHELSE