Gå direkte til innhold
 

Nordisk komité for landbruks- og matforskning lyser ut midler til nordisk samarbeid om antibiotikaresistens

NKJ (Nordisk komité for landbruks- og matforskning) lyser ut midler til nettverk som skal bidra til samarbeid om antibiotikaresistens i et Én helse-perspektiv.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
15.02.2019 12:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Nettverkstilskuddet er om lag 400 000 SEK for en periode på maksimum 2 år. Egenfinansieringen må være på minst 50 prosent av de totale utgiftene for nettverket.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Hvem kan søke?

Søkeren må være en forsker eller kommunikasjonsperson ved en forskningsinstitusjon eller organisasjon, som samarbeider med minst to søkere fra andre nordiske land. Nettverket må også ha med seg forskere eller forskningsgrupper fra minst tre av de nordiske landene.

NKJ stimulerer og gir støtte til felles nordisk samarbeid innenfor landbruks- og matforskning, inkludert skogbruk og fiskeri. De viktigste interessentene i NKJ er Nordisk Ministerråd, nasjonale forskningsråd og nasjonale departementer med ansvar for landbruks- og matforskning, samt nordiske forskere innen jordbruk, skogbruk, mat og fiskeri.

Se NKJ sine hjemmesider for mer informasjon.

Se også