Gå direkte til innhold
 

OECD-programmet for biologiske ressurser i landbruk og fiskeri lyser ut arrangementsstøtte og internasjonale stipend for forskermobilitet

Støtten gjelder for 2019. Forskere med tilknytning til programmets medlemsland kan søke om midler til workshops, kongresser og symposier samt stipend til forskerutveksling. Norge er ett av 24 medlemsland fra hele verden.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
10.09.2018 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Formålet med utlysningen er å styrke den internasjonale kunnskapsutvekslingen blant annet ved å øke den internasjonale mobiliteten og samarbeidet mellom forskere innen jordbruk, skogbruk og fiskeri.  

Søknader må være relevante i forhold til ett eller flere av de tre temaene:

  •  Fremtidens forvaltning av naturkapitalen
  •  Håndtering av risiko i globaliseringens tid
  •  Innovative teknologier for endring

Se informasjon om utlysningen og øvrig søknadsinformasjon på OECDs hjemmeside, jfr. lenke.

Om programmet:

Programmets hovedmål er å styrke den vitenskapelige kunnskapsbasen og legge til rette for relevant vitenskapelig informasjon til støtte for framtidig policy og forvaltning knyttet til bærekraftig utnyttelse og bruk av naturressurser innenfor områdene mat, landbruk, skog og fiskeri/akvakultur, med utgangspunkt i at verdens produksjonssystemer for mat er nært knyttet sammen.

 

Dokumenter

Kontaktpersoner