Gå direkte til innhold
 

Obligatoriske skisser for forskerprosjekter med frist 2. mai 2018

Vi lyser ut forskerprosjekter og tar nå imot obligatoriske skisser. Kun søkere med skisse levert innen fristen 2. mai har anledning til å søke om forskerprosjekt.

Skisse Velg

Status:

Gjennomført

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Obligatorisk skisse

Vi tar nå imot obligatoriske skisser foran høstens utlysning av forskerprosjekter, 100 millioner til forskerprosjekter på bioøkonomi med frist 12. september 2018. Kun søkere med skisse levert innen fristen 2. mai 2018 kl. 13 har anledning til å søke om forskerprosjekt.

Slik gjør dere

  • Les hovedutlysningen 100 millioner til forskerprosjekter på bioøkonomi med frist 12. september 2018 nøye.
  • Skriv skissen med utgangspunkt i denne skissemalen DOCX - 22 KB .
  • Opprett skisse ved å velge "Skisse" øverst på denne siden og deretter "Opprett søknad".
  • Vent med å trykke "Send" til endelig versjon av skissen er helt klar. Når skissen først er sendt inn, vil dere ikke kunne hente den opp for videre redigering.

Vurdering av skissene

Skissene vil bli vurdert opp mot utlysningens føringer, BIONÆRs eksisterende portefølje samt relevante utlysninger som løper samtidig med hovedutlysningen. 

Skisser med et innhold som i stor grad er dekket i pågående prosjekter (her kan du søke i Prosjektbanken), vil kunne få tilbakemelding om at vi ikke anbefaler fullstendig søknad om forskerprosjekt.

Skisseordningen gir dere muligheten til å få en tidlig tilbakemelding fra oss dersom prosjektet opplagt ikke vil være relevant for utlysningen eller ikke være konkurransedyktig.

Kontaktpersoner