Gå direkte til innhold
 

Skisse for å kunne etablere kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler

Dette er første fase i utlysningen av inntil 48,5 millioner kroner til å etablere 1–3 kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler. Forskningsinstitusjoner kan sende inn obligatorisk skisse.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
03.04.2018 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen er felles for KLIMAFORSK-, BIONÆR- og TRANSPORT 2025-programmene. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende.

Vi gjør oppmerksom på at når skissen er sendt inn vil det ikke være mulig å hente den opp for videre redigering. Trykk derfor ikke på "send inn" knappen før det endelige utkastet er klart.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

48,5 mill. kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Søknaden skal sendes inn via KLIMAFORSK, se juridisk bindende utlysning her.