Gå direkte til innhold
 

40 millioner kroner til kinesisk-norsk forskning på bærekraftig landbruk og samlet belastning på økosystemer

Forskningsrådet lyser ut inntil 40 millioner kroner til forskerprosjekter som kan gi mer kunnskap om bærekraftig landbruk og samlet belastning på økosystemene. Programmene MILJØFORSK, KLIMAFORSK, MARINFORSK, POLARPROG, BIONÆR og CHINOR, samt Natural Science Foundation of China (NSFC) samarbeider om denne utlysningen, som lanseres parallelt med nasjonal utlysning om samlet belastning på økosystemene.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
25.04.2018 15:00 CEST

Meldinger:

Søknaden vil bli sendt inn via MILJØFORSK. Vi oppfordrer alle til å lese utlysningsteksten nøye og følge kravene gitt for søknadstypen og i utlysningen. Søknader som ikke følger disse kravene, inkludert de angitte forskningsutfordringene, vil bli avvist.

Søknaden kan lagres og sendes inn på «Mitt nettsted» flere ganger. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist som vil bli behandlet.

Utlysningen er i sin fulle form kun tilgjengelig på engelsk. Den engelske versjonen er juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Vi lyser ut inntil 40 millioner kroner til forskerprosjekter. Vi kan støtte prosjekter med varighet på 3 år. Prosjekter kan søke om 3–5 millioner kroner fra Forskningsrådet, og inntil 2 millioner CNY fra NSFC.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Se den engelske versjonen av utlysningsteksten.

Søknaden skal sendes inn via MILJØFORSK, se juridisk bindende engelsk utlysning her.