Gå direkte til innhold
 

Registrering av INNO INDIGO-prosjekter

Denne utlysningen er kun for registrering av prosjekter som er innvilget av The INNO INDIGO Partnership Programme.

Annen støtte Velg

Status:

Gjennomført

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Denne utlysningen er kun for registrering av prosjekter (søknader) som er innvilget av The INNO INDIGO Partnership Programme.

De aktuelle søkerne er orientert i egen e-post fra Forskningsrådet.