Gå direkte til innhold
 

50 millioner til forskning på utnyttelse og videreforedling av biobasert restråstoff

Forskningsrådet lyser ut midler til forskning for bioøkonomien og inviterer til prosjekter om innovativ videreforedling av biologisk restråstoff og utvikling av nye produkter og prosesser.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
06.09.2017 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

50 millioner kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Dette er en fellesutlysning mellom BIONÆR, HAVBRUK, MARINFORSK, BIOTEK2021 og ENERGIX. Se fullstendig utlysning under HAVBRUK.

 

 

Kontaktpersoner