Gå direkte til innhold
 

Inntil 4 millioner kroner til nasjonale nettverk for bærekraftig bruk og vern av utmarksressurser

Programmene BIONÆR og MILJØFORSK lyser ut midler til nettverk som skal stimulere til samarbeid om bærekraftig bruk og vern av utmarksressurser.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Status:

Gjennomført

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Søknaden skal sendes inn via MILJØFORSK. Se nærmere på utlysningen og send inn søknad her.