Gå direkte til innhold
 

Obligatoriske skisser for forskerprosjekter med frist 3. mai 2017

Vi lyser ut forskerprosjekter innenfor hele programplanens bredde, og tar nå i mot obligatoriske skisser. Kun søkere med godkjent skisse levert innen fristen 3. mai har anledning til å søke om forskerprosjekt.

Skisse Velg

Status:

Gjennomført

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Obligatorisk skisse

Vi tar nå i mot obligatoriske skisser foran høstens utlysning av forskerprosjekter, Inntil 120 millioner kroner til forskerprosjekter med frist 6. september 2017. Kun søkere med godkjent skisse levert innen fristen 3. mai 2017 har anledning til å søke om forskerprosjekt.

Slik gjør dere

  • Les hovedutlysningen Inntil 120 millioner kroner til forskerprosjekter med frist 6. september 2017 nøye.
  • Skriv skissen med utgangspunkt i malen for skisser Word - 38 KB . Husk å merke av i skissen om den gjelder for delprogram/tema 1 eller 2 (se hovedutlysningen).
  • Opprett skisse ved å velge "skisse" øverst på denne siden og deretter "Opprett søknad".
  • Vent med å trykke "Send" til endelig versjon av skissen er helt klar. Når skissen først er sendt inn, vil dere ikke kunne hente den opp for videre redigering.

Vurdering av skissene

Skissene vil bli vurdert opp mot hovedutlysningens føringer, BIONÆRs eksisterende portefølje samt relevante utlysninger som løper samtidig med hovedutlysningen. Det gjelder spesielt

  • fellesutlysning bioøkonomi (lenke kommer)
  • jordbruk og klimaendringer (lenke kommer)

Skisser med et innhold som i stor grad er dekket i pågående prosjekter (se oversikt over eksisterende portefølje i Prosjektbanken), vil kunne få tilbakemelding om at vi ikke anbefaler fullstendig søknad om forskerprosjekt.

Skisseordningen er ment som et veiledende bidrag for å heve kvaliteten på søknaden. I tillegg gir den søkere mulighet til å få en tidlig tilbakemelding fra oss dersom prosjektet opplagt ikke vil være relevant for utlysningen eller konkurransedyktig.

Dokumenter

Kontaktpersoner