Gå direkte til innhold
 

Prosjektstøtte fra SUSFOOD2 til bærekraftig matproduksjon

Det nye ERA-NET Cofund SUSFOOD2 lyser ut midler til internasjonale samarbeidsprosjekter om bærekraftig produksjon og forbruk av mat og åpner for innsending av obligatoriske prosjektskisser.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
13.03.2017 15:00 CET

Meldinger:

Skisser til denne utlysningen skal sendes til søknadssekretariatet for ERA-NET Cofund SUSFOOD2 i Tyskland, ikke til Norges forskningsråd.
Se fullstendig utlysningstekst på nettsiden www.susfood-era.net

For mer informasjon kontakt nasjonal kontaktperson for utlysningen i Forskningsrådet: Turid Hiller (thi@rcn.no)

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Totalt i utlysningen er det tilgjengelig ca. 14 mill. euro, inkl. cofund-midler.
Forskningsrådet har satt av 700 000 euro til norske deltakere. Maksimalt støttebeløp per prosjekt fra norsk side er 250 000 euro.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

ERA-NET Cofund SUSFOOD2 – SUStainable FOOD production and consumption – startet i januar 2017 og er en videreføring av FP7 ERA-NET SUSFOOD.

Fullstendig utlysning og informasjon om søknadsprosessen finnes på nettsiden susfood-db-era.net/drupal/

Norge deltar i samarbeidet om denne første utlysningen sammen med Belgia (Flanders), Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Litauen, Norge, Romania, Spania, Sverige, Nederland, Tyrkia, and Storbritannia.

Utlysningen er åpen for konsortier som består av minst tre uavhengige søkere/søkerinstitusjoner fra minst tre SUSFOOD2 partner-land.

Norsk støtte organiseres som søknadstypen forskerprosjekt gjennom Forskningsrådet, med norsk forskningsinstitutt eller universitet som prosjektansvarlig. Norske bedrifter kan delta som partner i samarbeid med den norsk forskningsinstitusjonen.

Satsingsområder

Disse temaene er aktuelle for norske søkere:

Topic 1: Innovation in food processing technologies and products

Topic 2: Providing added value, increased resource efficiency and reduction of waste in sustainable food systems

Topic 3: Understanding consumer behavior and food choices

Søknadsprosess i to trinn

Det er obligatorisk å sende inn skisse. Etter at skissene er behandlet, vil de beste prosjektene bli invitert til å sende inn fullstendig søknad.

Frist for å sende inn skisser

13.03.2017 – kl. 1500 CET

Skisseevaluering

16.06.2017

Invitasjon til å sende inn full søknad

26.06.2017

Frist for å sende inn full søknad

08.09.2017 – kl. 1500 CET

Søknadsevaluering

Medio desember 2017

Kontraktsforhandlinger og prosjektstart

Januar – mai 2018

 

Andre nettsider