Gå direkte til innhold
 

Nye prosjekter i ERA-nett som støttes av BIONÆR

Registrering av prosjekter som er innstilt til bevilgning gjennom fellesutlysninger i regi av ERA-nett eller lignende som BIONÆR deltar i.
De aktuelle søkerne er orientert i egen e-post fra Forskningsrådet.

Forskerprosjekt Velg

Status:

Aktiv

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Kun bedrifter eller forskningsinstitusjoner som har fått bevilgning i ERA-nett eller lignende der BIONÆR deltar i felles utlysninger skal benytte denne portalen for registrering av sin del av prosjektet.

Det gjelder følgende ERA-nett:

  • ForestValue
  • SusAn – Sustainable Animal Production
  • SURPLUS
  • HESTEFORSK
  • SUSFOOD2

 

Andre nettsider

Kontaktpersoner