Gå direkte til innhold
 

Inntil 20 millioner kroner til næringsrelevant forskning for anvendelse av nanoteknologi i bionæringer – Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Bedrifter kan søke om midler til prosjekter som starter opp i 2017 og varer i inntil tre år. Utlysningen er et samarbeid mellom programmene BIONÆR og NANO2021.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
12.10.2016 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

For full utlysningstekst og søknadsskjema, Se utlysningen på NANO2021s utlysningsside

 

Kontaktpersoner