Gå direkte til innhold
 

BIONÆR lyser ut inntil 4 mill. kroner til forvaltningsforskning på landdyr- og/eller plantehelse

Det lyses ut midler til ett forskerprosjekt som skal styrke forvaltningen av norsk landdyr- og plantehelse. Utlysningen skjer i samarbeid med Mattilsynet.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
07.09.2016 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen er foreløpig, og gjøres aktiv 27. juli. Fra denne dato kan søknader opprettes elektronisk.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 4 mill. kroner fordelt på 3-4 år

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Forskningsrådet ved BIONÆR-programmet lyser ut midler til forskning med formål å styrke forvaltningen av norsk dyre- og plantehelse. Den offentlige forvaltningen har behov for mer forskningsbasert kunnskap om effektene av offentlige reguleringer og virkemiddelbruk. Målet med utlysningen er å oppnå bedre kunnskap og bedre metoder for å vurdere merverdien av offentlige tiltak for god dyre- og plantehelse. Utlysningen skjer i samarbeid med Mattilsynet.

BIONÆR vil finansiere ett prosjekt med oppstart fra 1. januar 2017. Det kan søkes om midler til prosjekt innenfor følgende tema:

Forskning om verdisetting av norsk landdyrhelse og/eller plantehelse

Det er etablert «sannheter» om at norsk dyre- og plantehelse er blant de beste i verden. Norsk forvaltning bruker årlig store ressurser på å fremme god dyre- og plantehelse. Prosjektet skal besvare følgende spørsmål: Hvordan kan vi måle og vurdere verdien av norsk dyre- og/eller plantehelse?

Prosjektet skal belyse:

  • Betydningen av norsk landdyr- og/eller plantehelse for mattrygghet og folkehelse, for konkurransekraft og økonomi i landbruket, for dyrs velferd og som bidrag til miljøvennlig produksjon.
  • Muligheter og metoder for å kunne sette verdi på samfunnseffekter av forvaltningsmessige tiltak for å forebygge, bekjempe eller utrydde dyresykdommer og/eller planteskadegjørere.
  • Relevante indikatorer som forvaltningen kan bruke for måling av endringer av tilstand for regulerte dyresykdommer og/eller planteskadegjørere.

Husk å opprette søknaden i god tid før søknadsfristen 7. september 2016. Utlysningen vil bli aktivisert 6 uker før søknadsfristen. Søknader kan derfor først opprettes f.o.m. 27. juli.

Obligatorisk skisse

Kun søkere som har sendt inn obligatorisk prosjektskisse innen skissefristen onsdag 11. mai 2016, kl. 13.00 vil ha anledning til å søke om midler i forskerprosjektutlysningen med frist 7. september 2016. Det må brukes egen mal for skissen. Se egen skisseutlysning:

Obligatorisk skissefrist 11. mai 2016 for søknader til utlysningen innen forvaltiningsforskning på landdyr- og/eller plantehelse

Søknader som ikke er basert på skisse sendt inn til skissefristen, eller som ikke tilfredsstiller føringer i denne utlysningen, vil bli avvist administrativt. 

 

 

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner