Gå direkte til innhold
 

Obligatorisk skissefrist 11. mai 2016 for søknader til utlysningen innen forvaltningsforskning på landdyr- og/eller plantehelse

BIONÆR åpner for innsendelse av skisser alle som planlegger å sende fremme en forskerprosjektsøknad til utlysningen innen forvaltningsforskning på landdyr- og/eller plantehelse. Innsendelse av skisse er obligatorisk for denne utlysningen.

Skisse Velg

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 4 mill. kroner fordelt på 3-4 år

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Denne skisseutlysningen gjelder innsendelse av skisse til følgende utlysning: 

BIONÆR lyser ut inntil 4 milllioner kroner til forvaltningsforskning på landdyr- og/eller plantehelse

Søker som vurderer å sende inn skisse til Forskerutlysningen  lese og sette seg inn i utlysningsteksten før skissen utarbeides og sendes inn.

Hensikten med skisseordningen er å lette søknadsutformingen ved å gi konkrete råd underveis og bidra til å forbedre prosjektkvalitet i søknadene. BIONÆR ønsker å minimere søkers arbeid med søknader som åpenbart ikke vil være konkurransedyktige eller som ikke har den nødvendige relevans i forhold til utlysningen. Basert på skisser kan det også være aktuelt å henvise søkere til andre mer relevante program eller støtteordninger.

Obligatorisk skisse

Det er kun mulig å sende inn søknader som er basert på skisser. Kun søkere som har sendt inn obligatorisk skisse innen fristen 11. mai 2016, vil ha anledning til å fremme fullstendig søknad til fristen 7. september 2016.

Det må brukes egen  mal for skissen Word - 58 KB

Skissen må opprettes i og sendes inn via Forskningsrådets elektroniske søknadssystem innen 11. mai 2016 kl. 13.00 – følg skisse-lenken øverst på siden. Merk at skissen kun kan lastes opp og sendes inn én gang.

Vurdering av skissene

  • Ved vurdering av skissene vil det bli lagt vekt på prosjektrelevans i forhold til utlysningsteksten og dens føringer.
  • Forskergruppens/konsortiets bidrag til kunnskapsbygging for forvaltningen om dyre- og/eller plantehelse.

Forskningsrådet oppfordrer søkere til å komme med forslag til internasjonale fageksperter innenfor utlysningens temaområder.

Andre nettsider

Kontaktpersoner