Gå direkte til innhold
 

Obligatorisk skissefrist 3. mai 2016 for forskerprosjekt

BIONÆR åpner for skisser til Forskerprosjekter med oppstart tidligst fra 1. januar 2017. Innsendelse av skisse er obligatorisk.

Skisse Velg

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 160 millioner kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Denne skisseutlysningen gjelder innsendelse av skisse til forskerprosjektutlysningen: 

Forskerprosjekt 2017 - tar bioøkonomien videre

Søker som vurderer å sende inn skisse til Forskerutlysningen  lese og sette seg inn i utlysningsteksten før skissen utarbeides og sendes inn.

Obligatorisk skisse

Det er kun mulig å sende inn søknader som er basert på skisser. Kun søkere som har sendt inn obligatorisk skisse innen fristen 3. mai 2016, vil ha anledning til å fremme fullstendig søknad til fristen 7. september 2016.

Det må brukes egen  mal for skissen Word - 44 KB

Husk å merke av i skissen om den gjelder for forskerutlysning del 1 eller del 2 (se utlysningsteksten for mer informasjon).

Skissen må opprettes i og sendes inn via Forskningsrådets elektroniske søknadssystem innen 3. mai 2016 kl. 13.00 – følg skisse-lenken øverst på siden. Merk at skissen kun kan lastes opp og sendes inn én gang.

Andre nettsider

Kontaktpersoner