Gå direkte til innhold
 

ERANet-LAC Fellesutlysning

7,5 mill. kroner stilles til disposisjon for norske institusjoner som vil delta på en fellesutlysning med partnere i Latin-Amerika og Europa. Temaene det skal forskes på er innen helse/IKT og bioøkonomi.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
10.03.2016 15:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

NOK 7,5 millioner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

For mer informasjon se den engelske versjonen av utlysningen.

Kontaktpersoner