Gå direkte til innhold
 

ERANet-LAC utlysning på bioøkonomi

Denne utlysningen er kun for registrering av søknad som er blitt bevilget gjennom en fellesutlysning på ERANet-LAC. Den aktuelle søkeren er orientert.

Annen støtte Velg

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil NOK 4,5 millioner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

BAKGRUNN

ERANet-LAC er en fellessatsing som har som formål å etablere et nettverk mellom land i EU, Latin-Amerika og Karibia. De vil satse på felles innovasjons- og forskningsaktiviteter innenfor temaene biodiversitet, klimaendringer, bioøkonomi, energi og helse.

UTLYSNING

ERANet-LAC hadde sin første fellesutlysning (Call) på forskning og innovasjon høsten 2014 med søknadsfrist 27. november.

Ist ERANet-LAC Joint Call:

Tema: Screening for new bioactive metabolites and enzymes from terrestrial and marine microorganizms for industrial use, based on market demand.

Denne utlysningen er kun for registrering av prosjekter som er innvilget av ERA-nettet ERANet-LAC. Den aktuelle søker er orientert i egen e-post fra Forskningsrådet.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner