Gå direkte til innhold
 

Fellesutlysning: 45 mill. til forskning på arealforvaltning i kystsonen

Fem programmer lyser sammen ut midler til samfunnsvitenskapelig forskning som kan bidra til mer helhetlig og bærekraftig arealforvaltning av kystsonen.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
09.09.2015 13:00 CEST

Meldinger:

Programmene MARINFORSK, HAVBRUK2, MILJØFORSK, BIONÆR og KLIMAFORSK samarbeider om denne utlysningen, der målet er å utvikle forskningsbasert kunnskap om helhetlig og bærekraftig bruk og forvaltning av kystsonen på tvers av sektorinteresser.

OBS! Dette er en kortversjon av utlysningen. Den fullstendige utlysningen er publisert av MILJØFORSK - se lenke i feltet Føringer og viktige forhold nedenfor.

MILJØFORSK skal motta alle søknader på fellesutlysningen. Utlysningen vil bli aktiv på MILJØFORSKs side seks uker før søknadsfrist. Det er ikke mulig å opprette en søknad før denne tid.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er tilgjengelig 45 mill. kroner for hele prosjektperioden. Midlene vil bli fordelt på 5–8 prosjekter med varighet på 2–4 år.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Søknaden skal sendes inn via MILJØFORSK

Utlysningen foreligger på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.
 

Kontaktpersoner