Gå direkte til innhold
 

Inntil 10 mill. kr til forskning på antibiotikaresistens og resistente bakterier

BIONÆR lyser ut midler til forskning som bidrar til tryggere mat. Utlysningen er rettet mot prosjekter som kan gi mer kunnskap om antibiotikaresistens i norsk mat- og husdyrproduksjon.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
27.05.2015 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Totalt inntil 10 mill. kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Det er et stort og økende behov for kunnskap om antibiotikaresistens i norsk mat- og husdyrproduksjon. For eksempel er biofilmdannelse i matproduksjon noe som i betydelig grad kan bidra til spredning av sykdomsfremkallende mikroorganismer og utvikling av antibiotikaresistens.  Antibiotikaresistens hos mikrober i normalflora utvikles både i mennesker og dyr, samt i mat og matprosessering etc.

Prosjektsøknaden skal omfatte problemstillinger knyttet til utvikling og forekomst av antibiotikaresistens i mat- og husdyrproduksjon. Prosjekter som retter seg mot kunnskap om resistensutvikling, forekomst, resistensmekanismer og hvilke faktorer som kan redusere/hindre spredning av resistente organismer, vil prioriteres. Det er ønskelig at minst to av følgende kulepunkter inngår i prosjektet:

 • risikofaktorer og forekomst av resistens
 • resistensutvikling
 • resistensmekanismer
 • faktorer som kan forebygge, redusere og/eller hindre spredning av resistens

Prosjektvarighet 3–4 år.

Det tas sikte på å starte 1–2 prosjekter.

Søknadsfrist er 27. mai 2015 kl. 13.00.

I tillegg til generelle krav og kriterier gjelder spesielt for denne utlysningen:

 • Forskerrekruttering (ph.d./postdok) i prosjektet er sterkt ønskelig. Forskningsrådets stipendsatser skal brukes.
 • Dokumentert internasjonalt samarbeid vil være en styrke.
 • Det må beskrives tydelig hvilke roller og oppgaver prosjektets samarbeidspartnere har.
 • Det er ønskelig at prosjektene har nærings- og samfunnsmessig relevans, gjerne gjennom aktiv brukermedvirkning. Dette kan for eksempel skje gjennom å etablere en referansegruppe med aktuelle deltakere fra næringsliv og andre interessenter, eller på andre hensiktsmessige måter.
 • Søknaden skal ha en plan for hvordan sentrale brukere (i næringsliv, samfunnsliv, forskning og forvaltning) skal involveres/medvirke i prosjektets formidlingsaktiviteter.
 • Prosjektsammendraget må avspeile alle viktige punkter i søknaden, da sammendraget utgjør en sentral del av beslutningsgrunnlaget.
 • Prosjekttittel, mål og sammendrag skal gis på norsk i et eget vedlegg på maksimalt en side.
 • Blant søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

 

 

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner