Gå direkte til innhold
 

Registrering av CORE Organic Plus søknader

Denne utlysningen er kun for registrering av prosjekter som er innvilget av CORE Organic Plus.

Annen støtte Velg

Status:

Gjennomført

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Denne utlysningen er kun for registrering av prosjekter som er innvilget av CORE Organic Plus. De aktuelle søkerne er orientert i egen e-post fra Forskningsrådet.

 

Kontaktpersoner