Gå direkte til innhold
 

Joint Action 2: Biomarkers in Nutrition and Health (BioNH)

Denne utlysningen er kun for registrering av søknader som er blitt bevilget av JPI HDHL sin utlysning for Joint Action for Biomarkers in Nutrition and Health, 10 juni 2014. De aktuelle søkerne er orientert.

Forskerprosjekt Velg

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 500 000 (0.5 mill.) Euro

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Norge er medlem av Joint Programming Initiative (JPI) "A Healthy Diet for a Healthy Life" (HDHL), med fellessatsing for å definere og harmonisere metoder som er nødvendige for å påvise ernæringsmessige effekter i utvikling av mat- og matprodukter. Forskningsrådet ivaretar deltakelsen bl.a. gjennom BIONÆR-programmet.

Denne utlysningen er kun for registrering av søknader/prosjekter fra norske partnere i prosjekter som har fått melding om støtte fra utlysnings-sekretariatet fra Joint Action Secretariat (JAS), ZonMw, The Netherlands. Søknaden/prosjektet skal inneholde utfylt søknadsskjema (med opplysninger knyttet til den norske partnerens innsats i prosjektet) og opprinnelig prosjektbeskrivelse. Det skal tas hensyn til evt. meddelte krav og merknader fra JPI HDHL utlysnings-sekretariat og/eller Forskningsrådet.

Joint Action for Biomarkers in Nutrition and Health

  • Recovery dietary biomarkers
  • Predictive dietary biomarkers
  • Concentration and replacement dietary biomarkers

12 land, herunder Norge, deltok i utlysningen, som har et tilgjengelig budsjett på ca. 5,45 millioner Euro. Den norske deltagelsen finansieres av programmet BIONÆR med inntil 0.5 mill. Euro for perioden 2014-2017.

Les mer om den gjennomførte utlysningen for Joint Action for Biomarkers in Nutrition and HealthJPI HDHL sin hjemmeside. Søknadsfristen var 10. juni 2014.

Dokumenter

Kontaktpersoner