Gå direkte til innhold
 

Midler til hesteforskning

Forskningsmiljøer i Norge og Sverige inviteres til å søke om midler til hesteforskning for 2015.
Norsk/svenske fellesprosjekter oppfordres spesielt.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
01.10.2014 15:00 CEST

Meldinger:

Søknader sendes elektronisk via Stiftelsen Hästforsknings søknadssystem. Søknadsfristen er 1. oktober, kl 15:00!

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 6 millioner NOK lyses ut totalt.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Norge og Sverige samarbeider om hesteforskning. Stiftelsen Hästforskning (SHF) inviterer forskningsmiljøer i Norge og Sverige til å søke om midler til hesteforskning for 2015. Kun søknader om midler til forskerprosjekter er aktuelt for denne utlysningen.

Norsk Hestesenter, Jordbruksavtalen og Norges forskningsråd v/programmet BIONÆR er norske parter i samarbeidet. I tillegg bidrar Norsk Rikstoto med midler.

Det kan søkes innen følgende forskningsområder i hestenæringens FoU-program:

  • Hestens helse, prestasjon og velferd
  • Hestens reproduksjon, oppdrett og fôring
  • Hestens rolle for mennesker, samfunn og miljø

Alle søknader, uansett tema, skal omtale forskningens betydning for hestens velferd, samt ha en plan for formidling av resultater til relevante brukergrupper. Norsk/svenske samarbeidsprosjekter prioriteres.

Se mer utfyllende informasjon

Søknader:

Søknader sendes elektronisk via Stiftelsen Hästforsknings søknadssystem, Lenke til søknadsskjema finnes her. Søknadsskjema blir tilgjengelig fra og med 1. september.

Merk: Utlysningen stenger og din søknad skal være registrert i stiftelsens søknadssystem klokken 15:00, onsdag den 1. oktober. 

Kontaktpersoner